• Renovácia stránky

    Vážení rodičia a priatelia školy. Vzhľadom neustáleho technického vývoja sa musela podrobiť aj táto stránka. Prechádza grafickými úpravami, ktoré budú …

  • Od 10.05.2021 platia nové pravidlá

    Od pondelka 10.05.2021 sme ružový okres a riadime sa týmito pravidlami. (viac v tabuľke)

  • Zápis do MŠ

    Návrat do škôl s účinnosťou od 26.04.2021 Dokument Ministerstva školstva k návratu do škôl. Prevziať Nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Prevziať

Zápis žiakov do 1. ročníka CZŠ