• Vianočné sviatky

    Prerušenie prevádzky MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove  –  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane) ŠJ pri …

  • Oznam ŠJ

    OZNAM  (  DÔLEŽITÉ  ) Vzhľadom na to, že mesiac  December 2022  je mesiacom kratším pre  vianočné sviatky a MŠ je v takomto období zatvorená, …

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov o školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Milí rodičia blíži sa obdobie veľkej zmeny v živote Vás aj vášho dieťaťa a to je vstup do školy.

Nástup do školy je zavŕšením doterajšieho vývoja a vstupom do novej etapy. Máme všetko ponechať na spontánny vývoj, alebo do neho nejakým spôsobom vstupovať?

Dôležité je citlivo vnímať konkrétne dieťa, poskytovať mu podnety a klásť na neho také nároky, ktoré sú v súlade s jeho potrebami a možnosťami. Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.