Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist
AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ bude od 25.01.2021 – do 29.01.2021 pokračovať naďalej v takom režime ako doteraz a to pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

(potvrdenie od zamestnávateľa od obidvoch rodičov)

4. trieda VČIELKY
5. trieda HVIEZDIČKY

POZOR ZMENA!

Vo 4. triede VČIELKY budú deti zo 4. triedy, 1. triedy, 2. triedy a súrodenci, ktorí ju navštevovali počas posledných dvoch týždňov. 

V 5. triede HVIEZDIČKY budú deti z 3. triedy, 5. triedy, 6. triedy a deti z MŠ na Ul. Vranovskej.

V piatok si preneste osobné veci detí do skriniek podľa určených pavilónov!!!!!

Prevádzka na elokovanom pracovisku na Ul. Vranovskej 1438/10 ostáva naďalej prerušená. Deti ktoré patria do vyššie uvedenej výnimky môžu navštevovať 5. triedu v MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude materská škola fungovať v takom režime ako tento týždeň a to pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre(rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

(aj deti z elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej, ktoré patria do tejto výnimky môžu v tomto týždni  navštevovať triedu včielok na MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove).

V prevádzke bude jedna trieda – Včielky

 (pavilón C1 na prízemí)

Obidvaja zákonní zástupcovia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa ak nemôžu svoju prácu vykonávať z domácnosti.

Prevádzka na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10 ostáva naďalej prerušená.

 

Sledujte naše webové sídlo kde budeme aktualizovať
nové informácie o prevádzke MŠ.

Mgr. Ľudmila Hecková

riaditeľka MŠ

oznam_table

Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí,

 

že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  číslo: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 sa s  účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem

  1. a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Od 11.01.2021 do 15.01.2021 bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 07.01.2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ( aj deti z elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej, ktoré patria do tejto výnimky môžu v tomto týždni od 11.01.2021 do 15.01.2021 navštevovať triedu včielok na MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove)

Pre tieto deti bude od 11.01.2021 v prevádzke  jedna trieda – včielky
(pavilón C1 na prízemí)

Zákonní zástupcovia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa ak nemôžu svoju prácu vykonávať z domácnosti.

Prevádzka na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10  bude

od 11.01.2021 do 15.01.2021 prerušená.

Sledujte naďalej naše webové sídlo www.msahlinku.sk kde budeme uverejňovať aktuálne informácie.

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ