• PRÍSPEVKY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

    VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI Platba za  STRAVNÉ : 29,-€ Číslo účtu STRAVNÉHO vo formeIBAN: SK98 0200 0000 0032 2089 3756 …

  • OZNAM

    Vážení rodičia, prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej začne 05.09.2022(t.j. v pondelok). V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca …

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Informácie pre zákonných zástupcov novoprijatých detí

skola_vola

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Všetky osobné veci prosíme označiť menom dieťaťa!

Prezuvky

Prezuvky (odporúča sa obuv s tvrdou podrážkou a s uzavretou pätou)

Uterák

Uterák s putkom na zavesenie

Pyžamo

Hrnček

Hrnček s uškom (porcelánový, alebo z tvrdeného plastu)

Náhradné oblečenie

Náhradné oblečenie (uložené v označenom vrecúšku)

Hrebeň

Hygienické vreckovky

Hygienické vreckovky do skrinky

Novoprijaté deti nastúpia do MŠ odplienkované!

Ďalšie informácie poskytnú učiteľky v jednotlivých triedach.

Naďalej sledujte webové sídlo ohľadom nových informácií na: www.msahlinku.sk

Každý rodič si zabezpečí jednorazové návleky pri vstupe do priestorov MŠ.

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov o školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

Milí rodičia blíži sa obdobie veľkej zmeny v živote Vás aj vášho dieťaťa a to je vstup do školy.

Nástup do školy je zavŕšením doterajšieho vývoja a vstupom do novej etapy. Máme všetko ponechať na spontánny vývoj, alebo do neho nejakým spôsobom vstupovať?

Dôležité je citlivo vnímať konkrétne dieťa, poskytovať mu podnety a klásť na neho také nároky, ktoré sú v súlade s jeho potrebami a možnosťami. Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.