Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Milé deti a rodičia,

pripravili sme si pre vás rôzne zaujímavé aktivity k jednotlivým témam týždňov, ktoré budeme pravidelne aktualizovať. Nájdete ich v priečinku: “AKTIVITY PRE DETI A RODIČOV”. Fotografie kresieb, pracovných listov a výrobkov detí nám môžete posielať na e-mail materskej školy: skolka.ahlinku@gmail.com. Ďakujeme!

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

26.03.2020

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom Ako vyplniť čestné vyhlásenie tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky: E-mailové adresy pobočiek SP

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

https://msahlinku.sk/wp-content/uploads/2020/03/16003.pdf

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že Materská škola Andreja Hlinku 1762/27 vrátane elokovaného pracoviska bude zatvorená naďalej  až do odvolania. 
Žiadame rodičov, aby si pozastavili trvalé príkazy v bankách  ohľadom poplatkov za stravu a za výchovu a vzdelávanie . Poplatky neuhrádzajte ani poštovými poukážkami.
Platí až do odvolania.
Sledujte aj naďalej naše webové sídlo školy, kde Vám poskytneme aktuálne informácie. 
Verím,  že to všetci spoločne zvládneme.
Hecková Ľudmila,  riaditeľka školy 
V prípade akýchkoľvek otázok z vašej strany nás môžte kontaktovať e-mailom : skolka.ahlinku@gmail.com