_

Ponúkame pár fotografií z našej akcie MATESKÁ ŠKOLA DEŤOM. 

FOTO

skola_video

Zápis žiakov do 1. ročníka CZŠ

Usmernenie k prevádzke MŠ

Usmernenie k prevádzke materskej školy
v mesiacoch júl a august 2021.