• OZNAM – Dotácia na stravu

    Zmeny vo výške dotácie na stravu od 01.05.2023 a to na dieťa MŠ v poslednom ročníku, na dieťa v HN alebo ŽM. A) …

Zápis žiakov do 1. ročníka

CZŠ SV. PETRA A PAVLA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MLYNSKÁ 697/7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KONŠTANTÍNOVA 1751/64

Informácie pre rodičov

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.