Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Vo výtvarnej súťaži “Chráňme lesnú zver” získala v kategórií MŠ: 3. miesto -Danielka Podhájecká

a cenu poroty- Nelka Homoľová .Obidvom dievčatám blahoželáme.

5. marca sa v triede včielok zišli deti z celej materskej školy na  poslednej fašiangovej zábave spojenej so symbolickým pochovávaním basy.

V utorok 26. februára sme sa s dievčatami Nelou Homoľovou a Zarou Ester Čakurdovou zúčastnili na regionálnej súťaži v prednese poézie a prózy “ZÁZRAČNÁ TRUHLICA”, ktorá bola organizovaná Podduklianským osvetovým strediskom vo Svidníku. Obe dievčatá nám svojím výkonom urobili veľkú radosť.

Od februára 2019 prechádza platba za poplatok na výchovu a vzdelávanie cez účet BANKOVÝM PREVODOM.

Je preto potrebné v mesiaci február 2019 zadať platbu na výchovu a vzdelávanie a to v deň 10-ho februára do 10-ho júna vrátane na sumu 5,50 eur.

Účet, na ktorý budete preposielať platby – pozorne čítajte!,

IBAN SK54 0200 0000 0032 2091 3657

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Poplatok za výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

POZOR: čísla účtu na platbu za stravné a na výchovu a vzdelávanie  nie sú rovnaké!