Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

•    Do konca týždňa do 05.03.2021 môžu MŠ navštevovať všetky deti v bežnom režime.


•    Od pondelka 08.03.2021 do 21.03.2021 sa budeme riadiť aktuálnym rozhodnutím ministra školstva:   

     Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (kritická infraštruktúra a ostatné povolania, ktoré nemôžu vykonávať prácu z domu).

     Rodičia od 08.03.2021 predložia učiteľke v triede čestné vyhlásenie o práci, ktoré bude k dispozícii v každej šatni.

     Čestné vyhlásenie o práci si môžete stiahnuť aj tu na našom webovom sídle:

     Od pondelka 08.03.2021 2. trieda –  LIENKY nebude v prevádzke.  Deti z tejto triedy, ktoré spĺňajú  rozhodnutie MŠVVaŠ SR budú navštevovať počas dvoch nasledujúcich týždňov 5. triedu – HVIEZDIČKY (v piatok si preneste osobné veci do šatne)

     Elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 bude taktiež v prevádzke v súlade s rozhodnutím ministra školstva.

Za pochopenie

Čo nové u žabiek?

Rozbaľovanie darčekov, radosť zo snehu, fašiangovica či pochovávanie basy, to všetko si zažili deti z triedy Žabky.

covid_green

ŠKOLSKÉ TESTOVANIE

Oznamujem všetkým zákonným zástupcom detí a zamestnancom školy, že školské testovanie v Mestskej športovej hale sa v nedeľu 28.02.2021

NEUSKUTOČNÍ !!!! (až do odvolania)

 

Preto Vás žiadame, aby ste si testovanie zabezpečili vo vlastnej réžii na MOM v Meste Stropkov.

Od 25.02.2021 bude v prevádzke

3. trieda Slniečka

Od 01.03.2021 bude v prevádzke 

2. trieda Lienky

 

V týchto triedach končí karanténa a obnovuje sa VVČ.

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ