… sme podelení do siedmych tried

MOÝLIKY

Trieda

MOÝLIKY
LIENKY

Trieda

LIENKY
SLNIEČKA

Trieda

SLNIEČKA
VČIELKY

Trieda

VČIELKY
HVIEZDIČKY

Trieda

HVIEZDIČKY
ŽABKY

Trieda

ŽABKY
SOVIČKY

Trieda

SOVIČKY
KRÚŽKY
KRÚŽKY