triedna učiteľka: Ľubica Červeňáková 

učiteľka: Bc. Zuzana Dreveňáková

Naša trieda VČIELKY

Karneval

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, začína sa karneval…

Konečne nám nasnežilo

Čerstvo napadaný sneh sme využili tak pri sánkovačke ako aj stavaní snehuliakov.

 

Návšteva knižnice

V januári deti navštívili mestskú knižnicu, kde im pani knihovníčka urobila podrobnú exkurziu priestorov, ale aj vysvetlila postup pri požičiavaní kníh.

Pokusmi k poznaniu

Pokusy pre deti sú vždy niečo, čo im dokáže vyčariť na tvári údiv, zvedavosť, nadšenie, radosť…

 

Návšteva žiakov ZŠ v škôlke

Do triedy včielok k predškolákom zavítali štvrtáci zo základnej školy Konštantínovej. Okrem krásnej ušitej deky samotnou pani učiteľkou deťom priniesli aj papierových smajlíkov s prekvapením, drobné hračky i obľúbené plyšáky. My sme im na oplátku pripravili program a sladkú hostinu.

Vianočná besiedka

Vianočné vystúpenie v triede včielok bolo dnes výnimočné…nie len preto, že bolo pre deti a ich rodičov dokonalé, ale aj preto, že bolo úplne prvé za 4 roky…ale aj toto prináša život…ŠŤASTNÉ A VESELÉ!!!

 

Mikuláš

Ani tento rok Mikuláš nesklamal a potešil všetky malé včielky.

Nakladanie kapusty

Keďže naša materská škola je zameraná na ľudové tradície, pripomenuli sme si postup pri nakladaní kapusty. Deti si vyskúšali kapustu sekať a hneď ju aj nakladať do skla. Priebeh kvasenia budú pozorovať ešte niekoľko týždňov a na záver výsledok svojej práce aj ochutnajú.

Dajme spolu gól

Aj tento rok pokračujú predškoláci v projekte “dajme spolu gól” a takto cvičili včielky.

 

Október- mesiac úcty k starším

V poslednú októbrovú stredu privítali predškoláci v triede včielok svojich starých rodičov. Túto milú návštevu si uctili piesňami, básňami, ale aj zhudobnenou rozprávkou a nechýbal ani malý darček na pamiatku.

Beh Terryho Foxa

“…keď raz niekto podľahne behaniu, nevie sa ho vzdať…”

20.10. 2022 sa deti predškolských tried zúčastnili akcie pod názvom BEH TERRYHO FOXA – STROPKOV SI READY?

Deti spolu so štátnym tajomníkom Jaroslavom Kmeťom a pánom primátorom mesta Stropkov Ondrejom Brendzom odbehli jeden krásny kilometer z celkovej 6 km trasy ulicami mesta Stropkov.

 

Medzinárodný deň jabĺk

Milá divadelná aktivita: “Deti deťom” na tému ťahal dedko repku pre najmenších.

Deti deťom

Milá divadelná aktivita: “Deti deťom” na tému ťahal dedko repku pre najmenších.

Turistická vychádzka

Posledné teplé jesenne dni sme využili  na turistickú vychádzku k blízkemu lesu spojenú s piknikom.

Výtvarný pléner F. Veselého

11.10.2022 sa niekoľko detí z predškolských tried zúčastnilo podujatia pod názvom “výtvarný plenér F. Veselého”, ktorý sa konal v priestoroch mestskej knižnice. Všetky deti si zo súťaže za svoje krásne práce odniesli ceny a diplomy. No obzvlášť gratulujeme Vilme Štochmalovej, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

 

Svetový deň úsmevu

Každý prvý októbrový piatok si pripomíname svetový deň úsmevu…aj takto úsmevne to dnes poňali deti z triedy včielok a každému želajú krásny veselý piatok.

Pani Jeseň

…jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad….Aj tá naša “pani Jeseň” nám dnes do triedy včielok okrem úlohy znázorniť jej podobu pomocou prírodnin doniesla sladké červené jabĺčka

 

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je výzva ” BEAKTIVE”, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas tohto týždňa, ale po celý rok. Z tejto príležitosti sa včielky venovali športovým aktivitám počas celého tohto týždňa, a to s rôznym náčiním a na rôznom náradí. Keďže deti majú k pohybu veľmi blízko, športové aktivity sa im veľmi páčili a mali zo športovania radosť. Na záver týždňa nechýbali ani medaile za vynikajúce športové výkony, ktoré si dokonca samé vytvorili.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách si v stredu pripomenuli aj predškoláci v triede včielok. Okrem splnenej úlohy, v ktorej mali správne zlepiť začarované kúsky omaľovanky si vyskúšali aj jednoduchý pokus s mliekom a farbami. Za úspešné dopoludnie si domov odnášali aj spomienkový diplom.

 

Svetový deň úsmevu

Každý prvý októbrový piatok si pripomíname svetový deň úsmevu…aj takto úsmevne to dnes poňali deti z triedy včielok a každému želajú krásny veselý piatok.

Pani Jeseň

…jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad….Aj tá naša “pani Jeseň” nám dnes do triedy včielok okrem úlohy znázorniť jej podobu pomocou prírodnin doniesla sladké červené jabĺčka

 

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je výzva ” BEAKTIVE”, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas tohto týždňa, ale po celý rok. Z tejto príležitosti sa včielky venovali športovým aktivitám počas celého tohto týždňa, a to s rôznym náčiním a na rôznom náradí. Keďže deti majú k pohybu veľmi blízko, športové aktivity sa im veľmi páčili a mali zo športovania radosť. Na záver týždňa nechýbali ani medaile za vynikajúce športové výkony, ktoré si dokonca samé vytvorili.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách si v stredu pripomenuli aj predškoláci v triede včielok. Okrem splnenej úlohy, v ktorej mali správne zlepiť začarované kúsky omaľovanky si vyskúšali aj jednoduchý pokus s mliekom a farbami. Za úspešné dopoludnie si domov odnášali aj spomienkový diplom.