triedna učiteľka: Ľubica Červeňáková 

učiteľka: Bc. Zuzana Dreveňáková

Naša trieda VČIELKY