triedna učiteľka: Iveta Čurillová

učiteľka: Mgr. Ingrida Pukáčová

Naša trieda ŽABKY