triedna učiteľka:  Emília Dziaková

učiteľka:  Eva Lehocká

Naša trieda LIENKY

Vitaj milý Mikuláš!

Azda najobľúbenejším svätým pre detí a dospelých je Mikuláš. Prečo? Pretože nosí sladkosti, ktoré majú všetci tak radi.  Tešíme sa na neho každý rok. Vyrábame čižmičky, zdobíme stromček, spievame o ňom pesničky, recitujeme básničky a pozeráme rozprávky.  

V tomto roku prišiel v plnej paráde, na koči s anjelom a snehom. Doniesol plné vrecia dobrôt pre každého. Ďakujeme milý Mikuláš, nezabudni a príď o rok zas.

4. november – Deň materských škôl

Tento deň sme v našej triede oslávili v ľudovom tóne, keďže sme materská škola zameraná na ľudové tradície. A ako to voľakedy bývalo, najprv sa pracovalo a až potom zabávalo. Deti si z vlastných  rúk  za pomoci učiteľky a žltej farby vytvorili slniečko a svoje ruky obkreslili aj na spoločný obrázok s logom dňa. Po skončení práce sa pekne vyparádili a až potom sa mohla začať zábava. A bolo že to veselo. Aj sa spievalo aj tancovalo a bolo aj pohostenie. Na pamiatku tohto dňa si deti odniesli domov  medaile.

Deň jablka

Jablko – zdroj vitamínov, najznámejšie ovocie, z ktorého sa dá všeličo vyrobiť. V tomto roku si získalo našu pozornosť, pri príležitosti Dňa jablka. Deti si zaspievali pesničku „Bolo raz jabĺčko krásne..“, zavárali si kúsky jabĺčka do fliaš – odtláčali pomaľované jabĺčko na výkres. Po práci si zamaškrtili na jablkovom  koláčiku, ktorý im upiekli tety kuchárky. Domov si odniesli pekné červené jabĺčka.

Pani Jeseň

Ani v tomto roku na nás pani Jeseň nezabudla. Prišla pekne vyparádená, ako vždy, s košíkom plným darov. Chýbalo jej len čarovné žezlo, ktoré jej malé lienky pomohli hľadať. Za odmenu dostali od pani Jesene jabĺčko a zázračnú tekvičku, ktorá im splní tajné želania. Samozrejme, keď budú počúvať. Keď sa naučia niečo pekné o jeseni, básničku alebo pesničku, iba pošúchajú tekvičku a pani Jeseň to bude všetko počuť. So želaním zdravia a pekných slnečných jesenných dní sa pani Jeseň rozlúčila.

Svetový deň mlieka v školách

„Mú kravičky, mú, jedná za druhú…….“

 Aj naši najmenší si tento deň pripomenuli známou riekankou, vyhľadávaním kravičiek v knihách, sledovaním príbehu o teliatku a vytvorením našej malej farmy.