triedna učiteľka: Eva Lehocká

učiteľka: Emília Dziaková

Naša trieda LIENKY