Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom MŠ mestom Stropkov, oznamuje že;

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 SA USKUTOČNÍ

od 2. mája do 31. mája 2024