tr_mot

triedna učiteľka:  

pedagogický asistent:
riaditeľka MŠ: 

Naša trieda MOTÝLIKY