triedna učiteľka: Iveta Petríková

učiteľka: Adela Šeršeňová
pomocný vychovávateľ: Tamara Horňáková

 

Naša trieda HVIEZDIČKY