triedna učiteľka:  Tatiana Lattová

pedagogický asistent:  Martina Hančáková
pomocný vychovávateľ:  Zdenka Stašková

Naša trieda SOVIČKY