Krátky videozostrih z vystúpenia pri príležitosti 40. výročia založenia materskej školy

Informácie pre rodičov

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.