Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom MŠ mestom Stropkov, oznamuje že;

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 SA USKUTOČNÍ

od 2. mája do 31. mája 2024

Informácie pre rodičov

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.