• OZNAM veľkonočné prázdniny

  Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že dňa 06. apríla (t.j. štvrtok) a 11. apríla 2023 ( t.j. utorok) /veľkonočné prázdniny/, budú …

 • OZNAM

  Oznamujeme zákonným zdstupcom detí dňa 31. marca (piatok) bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 ZATVORENÉ. Mesto …

 • OZNAM – Dotácia na stravu

  Zmeny vo výške dotácie na stravu od 01.05.2023 a to na dieťa MŠ v poslednom ročníku, na dieťa v HN alebo ŽM. A) …

 • Výška príspevkov

  Vážení rodičia, OD 01.03.2023 sa mení výška príspevkov STRAVNÉHOako aj príspevku za VÝCHOVU A VZDELÁVANIE na základe VZN Mesta Stropkov …

Zápis žiakov do 1. ročníka

CZŠ SV. PETRA A PAVLA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MLYNSKÁ 697/7

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KONŠTANTÍNOVA 1751/64

Informácie pre rodičov

Pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Nástup dieťaťa do školy prináša do života dieťaťa aj rodiny veľké zmeny. Pre dieťa, ktoré navštevovalo materskú školu predpokladáme ľahšiu adaptáciu, keďže je zvyknuté na prácu v kolektíve a rešpektovanie autority učiteľa.

Celý obsah dokumentu je k dispozícii k stiahnutiu.