PRÍSPEVKY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI Platba za  STRAVNÉ : 29,-€ Číslo účtu STRAVNÉHO vo formeIBAN: SK98 0200 0000 0032 2089 3756Za …

OZNAM

Vážení rodičia, prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej začne 05.09.2022(t.j. v pondelok). V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca …

Oznámenie o prevádzke MŠ

Oznam o zmene prevádzky Materskej školy Andrea Hlinku 1762/27. Viac v úradnom dokumente: Dokument

OZNAM

  Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Stropkove udeľuje dňa 1. apríla 2022 (piatok) rezortné voľno pedagogickým …