OZNAM veľkonočné prázdniny

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že dňa 06. apríla (t.j. štvrtok) a 11. apríla 2023 ( t.j. utorok) /veľkonočné prázdniny/, budú …

OZNAM

Oznamujeme zákonným zdstupcom detí dňa 31. marca (piatok) bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 ZATVORENÉ. Mesto …

OZNAM – Dotácia na stravu

Zmeny vo výške dotácie na stravu od 01.05.2023 a to na dieťa MŠ v poslednom ročníku, na dieťa v HN alebo ŽM. A) …

Výška príspevkov

Vážení rodičia, OD 01.03.2023 sa mení výška príspevkov STRAVNÉHOako aj príspevku za VÝCHOVU A VZDELÁVANIE na základe VZN Mesta Stropkov …