Návrat do škôl od 03.05.2021

Od 03.05.2021 sa riadime týmito pravidlami, keďže sme ružový okres. Rodič predkladá: Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

Zápis do MŠ

Návrat do škôl s účinnosťou od 26.04.2021 Dokument Ministerstva školstva k návratu do škôl. Prevziať Nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Prevziať