Oznam

Vážení rodičia, oznamujeme Vám že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Stropkov, bude MŠ A. Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko na Ul. …