OZNAM

Oznamujeme zákonným zdstupcom detí

dňa 31. marca (piatok) bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 ZATVORENÉ.

Mesto Stropkov ako zriaďovatel’ škôl a školských zariadení udel’uje pedagogickým zamestnancom rezortné vol’no z priležitosti osláv Dňa učiteľov.

Prevádzka materskej školy začne 03.04.2023 , (pondelok)