OZNAM veľkonočné prázdniny

95cs_1_big

Oznamujeme zákonným zástupcom detí,

že dňa 06. apríla (t.j. štvrtok) a 11. apríla 2023 ( t.j. utorok)

/veľkonočné prázdniny/,

budú na MŠ A. Hlinku v prevádzke tri triedy na prízemí:

1. Pavilón B – 6.trieda Sovičky + 1. trieda Motýliky
2. Pavilón C – 4. trieda Včielky + 2. trieda Lienky + 7. trieda Žabky dňa 11.04.2023
3. Pavilón D – 5. trieda Hviezdičky + 3. trieda Slniečka

Dňa 11. apríla(t.j. utorok) bude prevádzka na elokovanom pracovisku
Ul. Vranovská prerušená , záujem detí nahláste učiteľkám v triede.
V tento deň môžu rodičia svoje deti umiestniť do 4. triedy – Včielok

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ