Oznam ŠJ

OZNAM  (  DÔLEŽITÉ  )

Vzhľadom na to, že mesiac  December 2022  je mesiacom kratším pre  vianočné sviatky a MŠ je v takomto období zatvorená, oznamujem preto rodičom, aby si platbyza stravu, ako aj za výchovu a vzdelávanie uhrádzali v danom mesiaci

PODOTÝKAM, vždy do toho 10-ho, max.do 15- ho, nie po tomto dátume.

Nakoľko sa  pripravujú mesačné a koncoročné uzávierky, všetky platby musia byť 

zúčtované a uzavreté !!!

Každý z rodičov má možnosť zavolať vedúcej školskej jedálne a informovať sa  o stave na svojom účte v prípade preplatkov nedoplatkov.

 ŽIADNÚ Z TÝCHTO PLATIEB NEUHRÁDZAJTE KU KONCU MESIACA !!!
———————————————

Za pochopenie ďakujem
vedúca školskej jedálne