Vianočné sviatky

Prerušenie prevádzky

MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove
  –  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane)

ŠJ pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove 
–  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane)

Elokované pracovisko, Vranovská, SP
–  od 23. decembra 2022 do 5. januára 2022 (vrátane)

MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove
  –  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane)

ŠJ pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove
  –  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane)

Elokované pracovisko, Bokšanská, SP
–  od 23. decembra 2022 do 5. januára 2022 (vrátane)