OZNAM

 

Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Stropkove udeľuje dňa 1. apríla 2022 (piatok) rezortné voľno pedagogickým zamestnancom materských škôl z dôvodu osláv Dňa učiteľov 2022.

Dňa 01.04.2022 v piatok bude MŠ Andreja Hlinku a elokované pracovisko Sitníky zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ