Prevádzka počas prázdnin

Usmernenie k prevádzke MŠ a ŠJ v mesiacoch júl a august 2022

 

Riaditeľstvo MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia od zriaďovateľa bude MŠ v prevádzke počas mesiacocv júl a august  takto:

 

JÚL 2022

ZATVORENÁ           01.07.2022 – 29.07.2022

OTVORENÁ  – MŠ Matice slovenskej 740/7    01.07.2022 – 22.07.2022

 

 

AUGUST 2022

OTVORENÁ                                       01.08.2022 – 19.08.2022

ZATVORENÁ                                     22.08.2022 – 31.08.2022

 

Elokované pracovisko na Vranovskej ulici bude v mesiaci júl – august 2022 bude zatvorené.

Rodičia detí z elokovanej triedy ich môžu zapísať na MŠ A. Hlinku, MŠ Matice slovenskej.

Záväzný záujem je potrebné nahlásiť učiteľkám v triede do 31.05.2022.

Po tomto dátume už nebude možné deti dohlasovať.

V letných  mesiacoch   budú prebiehať rekonštrukcie dvoch kúpeľní, preto sa ospravedlňujeme za hluk spôsobený  nevyhnutnými prácami.