Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám týmto oznamuje, že prevádzka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej 1438/10 bude dňa 13.03.2020 (t.j piatok) prerušená z dôvodu veľkého poklesu detí do MŠ a odporúčania RÚVZ vo Svidníku.
Odporúčame rodičom priebežne sledovať webové sídlo školy, kde budú zverejnené prípadne zmeny k prevádzke.
www.msahlinku.sk

 

Mgr. Ľudmila Hecková, riaditeľka MŠ