OZNAM

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej začne 05.09.2022
(t.j. v pondelok).

V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca vypíše vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť aj tu na našom webovom sídle a vypísané odovzdať učiteľke v triede.