Zoznam dodaných faktúr od 01.01.2014 do 03.02.2014

Zoznam došlých faktúr od 04.02.2014 do 12.02.2014

Zoznam prijatých faktúr od 13.02.2014 do 28.02.2014

Zoznam prijatých faktúr od 15.03. 2014 do 31.03. 2014

Zoznam prijatých faktúr od 01.04.2014 do 15.04.2014

Zoznam došlých faktúr od 16.04.2014 do 30.04.2014

Zoznam faktúr prijatých od 01.05.2014 do 15.05.2014

Zoznam došlých faktúr od 15.05.2014 do 31.05.2014

Zoznam prijatých faktúr 01.06.2014 – 15.06.2014

Zoznam došlých faktúr 16.06.2014 – 30.06.2014

Zoznam došlých faktúr júl 2014

Zoznam došlých faktúr august 2014

Zoznam prijatých faktúr 16.08.2014 – 15.09.2014

Zoznam prijatých faktúr od 16.09.2014 do 30.09.2014

Zoznam prijatých faktúr 01.10.2014 – 22.10.2014

Zoznam prijatých faktúr 23.10.2014 – 07.11.2014

Zoznam faktúr prijatých 08.11.2014 – 31.12.2014