skola_cela

vitajte na stránkach  Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov

personal

Personálne obsadenie

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnaci našej školy

history_I

História školy

Ako sme začínali a prechádzali zmenami až do súčastnosti

Naše triedy

Aktuálne informácie pre rodičov o súčasnom dianí školy

Informácie a prehľad o finančných poplatkoch pre dieťa na školský rok.

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Dokumenty školy  a VZN Mesta Stropkov

Verejný register