skola_cela

vitajte na stránkach  Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov

Personálne obsadenie

Pedagogickí a prevádzkoví zamestnaci našej školy

História školy

Ako sme začínali a prechádzali zmenami až do súčastnosti

Informácie a prehľad o finančných poplatkoch pre dieťa na školský rok.

Dokumenty školy  a VZN Mesta Stropkov

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Verejný register