OD 01.03.2023 sa mení výška príspevkov STRAVNÉHO
ako aj príspevku za VÝCHOVU A VZDELÁVANIE na základe
VZN Mesta Stropkov č. 3/2023

Platba za STRAVNÉ: 2,1 x 20 = 42,00 €
HN a deti žijúce v domácnosti do výšky ŽM
platba 0,80 x 20= 16,00 € (Dotácia 1,30 €)
Číslo účtu STRAVNÉHO vo forme IBAN: SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Za výchovu a vzdelávanie : 12,00 €
Číslo účtu Za výchovu a vzdelávanie: vo forme IBAN: SK54 0200 0000 0032 2091 3657

Deti v poslednom ročníku MŠ, za výchovu a vzdelávanie NEPLATIA !!!
(deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov k 31.08.2022)
Platbu STRAVNÉHO, ako aj VÝCHOVNO VZDELAVÁCIEHO PRÍSPEVKU
je POTREBNÉ UHRADIŤ vždy do 10-ho dňa za daný mesiac.

Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu.