Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist
Loading

MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je zapojená do Národného projektu:

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II​

Trvanie projektu: od 03.09.2020 do 31.08.2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu:

Martina Hančáková – pedagogický asistent

Bc. Geta Khwajová – pedagogický asistent

Mgr. Monika Paluba – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Monika Navrátilová – školský psychológ

Konzultačné hodiny so školským psychológom je možné dohodnúť osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 054 742 26 77

Miestnosť konzultácie: zborovňa MŠ