MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je zapojená do Národného projektu:

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II​

Trvanie projektu: od 03.09.2023 do 31.12.2026

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov a členov inkluzívneho tímu:

Martina Hančáková – pedagogický asistent

Mgr. Elena Vasilková – pedagogický asistent

Zdenka Stašková – pomocný vychovávateľ

Bc. Ľuboslava Bičejová – pomocný vychovávateľ

Mgr. Monika Sukeľová – školský špeciálny pedagóg

 

Konzultačné hodiny so školským psychológom je možné dohodnúť osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 054 742 26 77

Miestnosť konzultácie: zborovňa MŠ

np_pop_ii_farebne