Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. My s deťmi sme si túto udalosť pripomenuli rozhovorom o ochrane, čistote prírody a prečo je dôležité triediť odpad a nezahadzovať ho len tak do prírody. Preto sme sa spolu vybrali do okolia našej MŠ a trošku sme si okolie upratali.