triedna učiteľka: Iveta Čurillová

učiteľka: Mgr. Ingrida Pukáčová

Archív triedy ŽABKY 22/23

Deň MŠ

Naša škola má svoj deň,
Žabky spievajú iba preň.
Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa,
tento deň sláv, zabávaj sa.     
Žabky kričia: ,,veď to bol super Deň materských škôl.”

Deň jablka

Žabky a DEŇ JABLKA. 
                                                                                                                                                               Hravým spôsobom sme chceli podporiť u detí konzumáciu ovocia a zeleniny. Deň plný zábavných úloh, súťaží a aktivít . Pomohli sme aj starkým pozbierať jablká a na oplátku nám starká upiekla chutnú jablkovú strúdľu. Deti boli jabĺkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá aj zdravo.

 

Šarkaniáda

Stredu Žabky prežili so šarkanom Arkanom. Najprv ho zhotovili, potom si s ním zacvičili, pobehali, poskákali, na preteky sa odhodlali. Šarkany lietali a všetky deti na preteky volali…

Mesiac úcty k starším

Október mesiac úcty k starším si Žabky pripomenuli túto stredu. Starkých do škôlky pozvali, zaspievali, zatancovali i poďakovali.

Starkí sa len usmievali a s láskou si to užívali.

Babka a dedko
ste naše všetko.

 

Deň mlieka

Žabky sa zapojili do celodenného projektu ,, Svetový deň mlieka na školách”…

Pani jeseň

PRIŠLA JESEŇ a Žabky ju privítali

Fúkaj, fúkaj vetríček,
ovievaj mi líčka,
nech sú pekné červené,
ako dve jabĺčka

Fúkaj, fúkaj vetríček,
zaspievaj mi pieseň,
že už lístie ožltlo,
lebo prišla jeseň.