triedna učiteľka: Eva Lehocká

učiteľka: Emília Dziaková

Naša trieda LIENKY

Karneval 2023

Vianočné vystúpenie

Novoročné rozbaľovanie vianočných darčekov

???

no images were found

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

Malé lekárky

???

no images were found

Deň materských škôl

Lienky športujú

???

no images were found

Šikovné Lienky

???

no images were found

Ovocná hostina

???

no images were found

Jeseň v triede Lienok

???

no images were found

Jeseň v záhrade

???

Lienky na prechádzke

???

no images were found

Deň jablka

Domček, kto v tebe býva

???

no images were found

Svetový deň mlieka na školách.

Tento deň pripadá na poslednú stredu v mesiaci september. Zaviedla ho v roku 2000 Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, čo im napomôže osvojiť si stravovacie návyky.

Tento deň pripadol v tomto roku na 28. septembra. Na pomoc sme si v tento deň zavolali kravičku Cilku, ktorá najprv porozprávala deťom kde býva, ako sa pasie na lúke a prišla sa pozrieť , či deti rady pijú mliečko. Kravička sa veľmi potešila, že deti na desiatu vypili všetko mliečko. Potom sa už dali do práce. Pomáhali učiteľkám postaviť pre kravičku Cilku maštaľ – „stajňu“. Keď bola maštaľ postavená, vložili do nej kravičku Cilku a tešili sa na odmenu. A dostali ju. Od kravičky Cilky dostali balíček, ktorý si odniesli domov. Sľúbili, že budú stále piť mliečko a pritom myslieť na kravičku Cilku.

Pani Jeseň

Aj v tomto roku nás opäť navštívila a úlohu nám nadelila.Vymaľovať jabĺčka a hrušky a byť ticho ako mušky. Za odmenu jabĺčka dostali, aby celý rok na pani Jeseň spomínali.