triedna učiteľka: Eva Lehocká

učiteľka: Emília Dziaková

Naša trieda LIENKY

Deň materských škôl

Lienky športujú

???

no images were found

Šikovné Lienky

???

no images were found

Ovocná hostina

???

no images were found

Jeseň v triede Lienok

???

no images were found

Jeseň v záhrade

???

Lienky na prechádzke

???

no images were found

Deň jablka

Domček, kto v tebe býva

???

no images were found

Svetový deň mlieka na školách.

Tento deň pripadá na poslednú stredu v mesiaci september. Zaviedla ho v roku 2000 Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, čo im napomôže osvojiť si stravovacie návyky.

Tento deň pripadol v tomto roku na 28. septembra. Na pomoc sme si v tento deň zavolali kravičku Cilku, ktorá najprv porozprávala deťom kde býva, ako sa pasie na lúke a prišla sa pozrieť , či deti rady pijú mliečko. Kravička sa veľmi potešila, že deti na desiatu vypili všetko mliečko. Potom sa už dali do práce. Pomáhali učiteľkám postaviť pre kravičku Cilku maštaľ – „stajňu“. Keď bola maštaľ postavená, vložili do nej kravičku Cilku a tešili sa na odmenu. A dostali ju. Od kravičky Cilky dostali balíček, ktorý si odniesli domov. Sľúbili, že budú stále piť mliečko a pritom myslieť na kravičku Cilku.

Pani Jeseň

Aj v tomto roku nás opäť navštívila a úlohu nám nadelila.Vymaľovať jabĺčka a hrušky a byť ticho ako mušky. Za odmenu jabĺčka dostali, aby celý rok na pani Jeseň spomínali.