triedna učiteľka:  Jarmila Koščová

učiteľka: Iveta Petríková

Naša trieda HVIEZDIČKY

Advent v triede hviezdičiek

Advent je čas príprav na Vianoce. Začína sa štyri týždne pred Štedrým dňom a končí sa nedeľou pred Štedrým dňom. V nejednej domácnosti sa v prvú nedeľu rozsvieti sviečka na adventnom venci, ako neklamné znamenie, že sa začína čas Vianoc. Ten sa vkradol aj k nám do triedy hviezdičiek  čakajúc na Mikuláša, či poštu od Ježiška spríjemniac si tieto radostné chvíle rôznymi aktivitami. Ako to už býva,  ten čas rýchlo prebehol a Vianoce sú za nami s konštatovaním, že  sme  šťastní, Ježiško nás obdaril a splnil nám 3 priania. Ďakujeme.

Prajeme všetkým KRÁSNE A VESELÉ VIANOCE a nech vládne u Vás doma radosť a šťastie po celý rok.

Babka a dedko

Mesiac október je venovaný úcte starším, preto sme aj my hviezdičky pre naše babky a dedkov vyrobili pozdravy s krásnou básničkou, ktorú sme sa naučili. A viete, prečo sme im to vyrobili? Pretože ich veľmi, veľmi ľúbime!

Babička a dedko,
Vy ste moji verní kamaráti.
Veľmi vás mám rád/rada
a viem, že vy ľúbite mňa.
Ako dobre, že máme ruky,
Ktorými sa môžeme objať.
Dlane, ktorými sa môžeme pohladiť.
A ústa, ktorými môžem povedať:
Babička , dedko, ľúbim Vás!

  • Tiež sme pracovali na školskom dvore a vytvorili sme pre nich srdiečko z jesenného lístia.
  • A preniesli sme sa aj do sveta rozprávky O repke, v ktorej sme mohli stvárniť babku aj dedka.

Aj takýmto spôsobom sme chceli dať najavo, že na nich myslíme a ďakujeme za dni strávené spolu.

Výtvarný plenér akad. mal. Františka Veselého

Aj my hviezdičky sme sa zapojili do  výtvarnej súťaže Výtvarný plenér akad. mal. Františka Veselého stvárňovaním jesennej prírody, ktoré sa  nám veľmi páčilo. Všetkým maliarom ďakujeme a blahoželáme oceneným:

2.miesto: Barbora Pavlíčková

Cena poroty: Viliam Večurkovský

Deň Jablka

Červené, zelené a či žlté, každé jadno je chutné.  My hviezdičky jabľčka radi máme  a na ,,Deň Jablka“ koláž jablka vytvoríme a pritom si o jabľčku spievame.                                                                                      Skôr než si zasúťažime svoje hlavičky vyrobenou čelenkou vyzdobíme. Tanec to je naša zábava a nechýbala ani jabľčková hostina. Jabľčko si domov nesieme a každý deň si jedno zjeme.

Pani Jeseň

Jeseň pani bohatá farbí stromy do zlata…
Takto sme si my Hviezdičky spievali a Pani Jeseň privítali.
Danú úlohu sme si splnili a kamaráta ježka Bežka vyrobili.
Nechýbala o jabĺčku pesnička, ach to bola náladička.
To asi tá darovaná čarovná tekvička, vyčarila úsmev na líčka.
A na záver krásne fotto a bolo to…Dovidenia o rok zas.

Deň mlieka

Mliečko všetci radi máme,každý deň si hrnček dáme.
 Ak chceš aj ty zdravý byť,musíš veľa mliečka piť.
Mliečko biele mliečko zdravé,ráno večer pijem stále.
Maslo syry,jogurt tiež,zdravé sú to isto vieš.

Aj my Hviezdičky sme nezaháľali a na ,, Deň mlieka”  rôzne aktivity vytvorili. Pripravená prezentácia zameraná na to, odkiaľ mlieko získavame, ako sa spracováva a čo sa z neho vyrába bola pre deti veľmi zaujímavá a poučná. Ráno sme si nezabudli vypiť svoj ranný nápoj – sladké mliečko a vyfarbiť kravičku ,,Evičku”. Za usilovnosť a šikovnosť boli deti odmenené medailou kravičky.