V predvianočný čas sme pozvali prvákov so ZŠ, ktorí  so svojou pani učiteľkou si prišli zaspomínať  na čas zábavy a hier , bez školských povinností. Prvákov sme v triede privítali našou „hymnou Lienok“, pripravili hry, milé pohostenie i drobné darčeky na pamiatku.