Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

riaditeľka školy  Mgr. Ľudmila Hecková

zástupkyňa školy Mgr. Iveta Chalachanová – triedna uč.

uč. Emília Urdová

________________________________________________________________________________

VÝTVARNÝ PLENÉR F. VESELÉHO V MESTSKEJ KNIŽNICI

________________________________________________________________________________

HRY S GAŠTANMI NA ŠKOLSKOM DVORE

________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ V TRIEDE MOTÝLIKOV

________________________________________________________________________________

POSEDENIE SO STARÝMI RODIČMI

________________________________________________________________________________

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE SO ŠATKAMI

_______________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

_______________________________________________________________________________