triedna učiteľka:  Mgr. Iveta Chalachanová

pedagogický asistent: Bc. Geta Khwajová,
riaditeľka MŠ: Mgr. Ľudmila Hecková

Naša trieda MOTÝLIKY