Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

riaditeľka školy  Mgr. Ľudmila Hecková

zástupkyňa školy Mgr. Iveta Chalachanová – triedna uč.

uč. Emília Urdová

_____________________________________________

VÝTVARNÝ PLENÉR F. VESELÉHO V MESTSKEJ KNIŽNICI

_____________________________________________

HRY S GAŠTANMI NA ŠKOLSKOM DVORE

_____________________________________________

PANI JESEŇ V TRIEDE MOTÝLIKOV

_____________________________________________

POSEDENIE SO STARÝMI RODIČMI

_____________________________________________

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE SO ŠATKAMI

_____________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

_____________________________________________

JESENNÉ PRÍBEHY V MESTSKEJ KNIŽNICI

_____________________________________________

NA NÁVŠTEVE U NAŠICH KAMARÁTOV- PRVÁKOV

_____________________________________________

MIKULÁŠ

_______________________________________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

____________________________________________________________________________

KARNEVAL

_____________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V STROPKOVE

____________________________________________________________________________

TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI

___________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA KNÍHKUPECTVA 

____________________________________________________________________________

AKTIVITA: “ČO NOSILA NAŠA PRABABKA”

_____________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂

______________________________________________________________________________

TÝŽDEŇ PLNÝ ZÁBAVY U MOTÝLIKOV