uč. Adela Šeršeňová

triedna uč. Milada Gombarová

__________________________________________________________________________________

ŠPORTOVÝ DEŇ

Invalid Displayed Gallery

________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA JAZDECKÉHO AREÁLU

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________________________________________

TRIEDA BAVÍ TRIEDU

Invalid Displayed Gallery

__________________________________________________________________________________________

DISKOTÉKA

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________________________

HĽADANIE POKLADU

Invalid Displayed Gallery

_________________________________________________________________________________________

POCHOVÁVANIE BASY

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________________________

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________

STOLOVANIE

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________________________

KONŠTRUKTÍVNE HRY

Invalid Displayed Gallery

______________________________________________________

KARNEVAL

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________

VARENIE PIROHOV

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________________________________________

UJO ĽUBO A JEHO HUDOBNÁ ROZPRÁVKA

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________________

OSLAVY MIKULÁŠA

Invalid Displayed Gallery

________________________________________________

OPEKANIE ZEMIAKOV

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________

JESEŇ V TRIEDE I NA DVORE

Invalid Displayed Gallery

 


PANI JESEŇ

Invalid Displayed Gallery