uč. Adela Šeršeňová

triedna uč. Milada Gombarová

__________________________________________________________________________________

ŠPORTOVÝ DEŇ

Invalid Displayed Gallery

________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA JAZDECKÉHO AREÁLU

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________________________________________

TRIEDA BAVÍ TRIEDU

Invalid Displayed Gallery

__________________________________________________________________________________________

DISKOTÉKA

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________________________

HĽADANIE POKLADU

Invalid Displayed Gallery

_________________________________________________________________________________________

POCHOVÁVANIE BASY

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________________________

ZIMNÉ RADOVÁNKY

_______________________________________________________

STOLOVANIE

_____________________________________________________________

KONŠTRUKTÍVNE HRY

______________________________________________________

KARNEVAL

___________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

_______________________________________________________

VARENIE PIROHOV

_______________________________________________________________________________________

UJO ĽUBO A JEHO HUDOBNÁ ROZPRÁVKA

___________________________________________________________________________________

OSLAVY MIKULÁŠA

________________________________________________

OPEKANIE ZEMIAKOV

___________________________________________________

JESEŇ V TRIEDE I NA DVORE

 


PANI JESEŇ