Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

triedna uč. Iveta Čurillová

uč. Mgr. Ingrid Majerníková

________________________________________________________________________________________

KARNEVAL

______________________________________________________

POSTAVME SI SNEHULIAKA

__________________________________________________

SÁNKOVAČKA

____________________________________________________

ZIMNÝ ANJELICI

_____________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

_______________________________________________________

VIANOCE

_____________________________________________________________________________________________

AKO SME VARILI PIROHY

___________________________________________________________________________________________

VEČERNÉ PRECHÁDZKY

________________________________________________________________________________________

PEČENIE VIANOČNÝCH KOLÁČOV

______________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

________________________________________________________________________________________

LUCIA

_________________________________________________________________________________________

KRESLÍME

_________________________________________________________________________________________

NAŠA ŠKôLKA

_________________________________________________________________________________________

OPEKAČKA

____________________________________________________________________________________________

DIVADLO UJA ĽUBA

________________________________________________________________________________________

NARODENINY

______________________________________________________________________________________

HALLOWEEN

______________________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA

___________________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ

______________________________________________________________________________________