Výroba vaječnej hrudky
V Apríli sme si s deťmi pripomenuli tradície a zvyky veľkonočných sviatkov. Dňa 11 apríla 2017 si deti mohli vyskúšať vyfukovanie a zdobenie vajíčok. Z vyfuknutých vajíčok si deti s pomocou učiteľky mohli vyskúšať aj samotnú výrobu vaječnej hrudky, ktorú potom aj ochutnávali.