Mutenie masla

Deň 11. apríl 2017 bol výnimočným dňom pre deti v MŠ na ul. Vranovskej. Do MŠ zavítala teta Milka, ktorá deťom porozprávala a predviedla výrobu masla a tvarohu. Práca to bola ťažká, preto jej pri tom pomáhali aj deti. Pri ľudových piesňach a tanci, ktoré nesmeli chýbať, sa nám maslo a tvaroh vydarili. Najlepšia však bola samotná ochutnávka masla a tvarohu.
Touto cestou sa chceme poďakovať MVDr. Martinovi Ilečkovi za mlieko, bez ktorého si deti nevedeli predstaviť starodávnu tradíciu výroby masla a tvarohu.