Naša trieda sa zapojila do výtvarnej súťaže “Chráňme lesnú zver”, ktorú zorganizovala okresná organizácia Slovenského poľovníckého zväzu Stropkov. Dávid Červeňák získal na tejto výtvarnej súťaži 3. miesto
a zúčastnil sa slávnostného odovzdávania cien v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove.