Vystúpenie tanečného krúžku v Mestskom kulúrnom stredisku v Stropkove pri príležitosti Dňa  matiek 8.mája 2011.