Prvé správy o Morene sú zo 16. storočia. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala magicky privolať jar.
Morena (bábka v životnej veľkosti zo šúpolia, oblečená do ľudového ženského kroja) symbolizovala zlé vlastnosti zimy, choroby a rôzne neduhy, príznačné pre chladné obdobie. Vynášanie Moreny (14 dní pred Veľkou nocou) malo zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, vrátiť požehnanosť vegetácie, fyzickú silu zeme, dosiahnuť znovuoživenie prírody. Ľudia týmto zvykom vyjadrujú  svoju túžbu skoncovať so zimou, a zároveň ním privolávajú dlhoočakávanú jar.

Tento zvyk si každoročne pripomíname aj my v našej materskej škole.
V utorok 12.apríla si deti  vyrobili a vyniesli svoju Morenu „k Ondave“ spolu so žiakmi ZŠ Konštantinová a ich pani učiteľkami,  aby napokon skončila tak, ako každý rok utopená vo vode.