Krásny pätnásty  júnový deň nás vylákal na vychádzku do prírody.
Podnikli sme prvé objavovanie tajomstiev prírody do okolia rybníka v Stropkove.
Pozorne sme počúvali spev vtáčikov, poznávali kvietky a s veľkým záujmom sme sledovali život v rybníku. Podarilo sa nám uvidieť aj migráciu malých žiab, ktoré deti s údivom pozorovali.