“Snehová vločka”
18.decembra 2009 deti 8. elokovanej triedy si pekný čas
čakania na vianočné sviatky spríjemnili prípravou
darčeka,ktorý rozbalili vo vianočnej besiedke.
Rozžiarená a slávnostne vyzdobená trieda vítala hostí
sviatočnou atmosférou. Deti vystupovali v úlohe snehových
vločiek. Za odmenu ich pod stromčekom čakala vianočná torta
a pekné darčeky.