Deti v triede ”mravčekov” sa zapojili do projektu ”Veselé zúbky”. Cieľom tohto projektu je zaujímavou a hravou formou vzbudiť u deti záujem o čistenie zúbkov a vzdelávať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli vytvárať správne návyky pri starostlivosti o chrup. Čistenie zúbkov je súčasťou hygienických návykov aj u predškolákov. Tých šikovných čakajú od DM Market darčeky – balíčky, na ktoré sa všetci tešíme.