Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist
Loading

Zoznam objednávok od 01.01.2014 do 03.02.2014

Zoznam objednávok od 04.02.2014 do 12.02.2014

Zoznam vystavených objednávok od 13.02.2014 do 28.02.2014

Zoznam vystavených objednávok od 01.03.2014 do 14.03.2014

Zoznam vystavených objednávok od 15.03.2014 do 31.03.2014

Zoznam vystavených objednávok od 01.04.2014 do 15.04.2014

Zoznam vystavených objednávok od 16.04.2014 do 30.04.2014

Zoznam objednávok vystavených od 01.05.2014 do 15.05.2014

Zoznam vystavených objednávok ŠJ MŠ A. Hlinku od 01.05.2014 do 07.05.2014

Zoznam objednávok vystavených od 15.05.2014 do 31.05.2014

Zoznam objednávok ŠJ A. Hlinku od 12.05.2014 do 23.05.2014

Zoznam vystavených objednávok 01.06.2014 – 15.06.2014

Zoznam objednávok ŠJ Andreja Hlinku

Zoznam vystavených objednávok od 16.06.2014 do 30.06.2014

Zoznam objednávok ŠJ Andreja Hlinku – jún

Zoznam vystavených objednávok júl 2014

Zoznam vystavených objednávok august 2014

Zoznam objednávok ŠJ Andreja Hlinku- august 2014

Zoznam vystavených objednávok 16.08.2014 – 15.09.2014

Zoznam vystavených objednávok od 16.09.2014 do 30.09.2014

Zoznam objednávok ŠJ Andreja Hlinku – september 2014

Zoznam objednávok vystavených od 01.10.2014 do 22.10.2014

Zoznam objednávok ŠJ Andreja Hlinku – 02.09. 2014 – 15.10.2014

Zoznam objednávok vystavených 23.10.2014 – 07.11.2014

Zoznam objednávok ŠJ pri MŠ A. Hlinku – 02.10.2014 – 21.10.2014

Zoznam objednávok vystavených 08.11.2014 – 31.12.2014

Objednávky ŠJ pri MŠ A. Hlinku – december 2014