Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

triedna uč. Bc. Zuzana Dreveňáková

uč. Ľubica Červeňáková

________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ

________________________________________________________________________________

RECITUJEME

________________________________________________________________________________

NA ŠKOLSKOM DVORE

______________________________________________________________________________

MODELUJEME

_______________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

___________________________________________________________________________

VIANOCE

_________________________________________________________________________

KARNEVAL

__________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂