triedna učiteľka: Ľubica Červeňáková 

učiteľka: Bc. Zuzana Dreveňáková

Archív triedy VČIELKY 22/23

Rozlúčka

Každý začiatok má v živote aj svoj koniec…. a aj tento školský rok nás po štyroch rokoch opúšťajú naše malé včeličky, ktoré už krásne vyrástli na budúcich prvákov. Pripraveným programom sa s celou škôlkou rozlúčili predškoláci zo 4. triedy a sladkou hostinou ukončili svoj slávnostný deň. Na záver ešte odniesli svoje tablo a osviežili sa zmrzlinkou. Prajeme vám “včeličky” všetkým super štart do novej etapy vášho života!

Super deti

Prečo musím do školičky

Deň otcov

S predškolákmi zo 4.triedy sme si takouto netradičnou aktivitou pripomenuli blížiaci sa sviatok “Deň otcov”, ktorý sa oslavuje v nedeľu. Aj deti si takto vyskúšali, aké náročné býva hodnotiť iných…

 

Zber úrody

Tak sme sa konečne dočkali. Včielky spolu s pani učiteľkou pozberali bohatú úrodu zo svojho záhona a už poobede si všetci pochutnávali na šťavnatej zeleninke k olovrantu.

Deň detí - hľadanie pokladu

Deti z triedy včielok si v sviatok MDD svoj darček hľadali podľa plánu, kde bola poznačená cesta k pokladu. Ten bol pre nich schovaný v predajni zmrzliny, takže darčekom bola aj sladká zmrzlinka.

Vychádzka k rybníku

Slnečnú stredu si deti zo 4.triedy užili na turistickej vychádzke k rybníku. Prekvapím bola pre nich odmena – piknik pri vode.

Koncoročný výlet

Posledný májový pondelok si včielky zo 4.triedy spolu s rodičmi užili koncoročný výlet do archeoparku v Hanušovciach. Spolu s inštruktormi si zhotovili na pamiatku náramky priateĺstva a prstienky z drôtika. Naobedovali sme sa v reštaurácii Lietadlo a dezertom po obede bola osviežujúca zmrzlina. Popoludní ešte navštívili ranč Breziny, kde sa od pani chovateľky dozvedeli zaujímavé veci o chove koní a každé z deti si pod jej dozorom vyskúšalo aj jazdu na koníkovi. Na tento výlet budeme ešte určite dlho spomínať.

Olympiáda

Na posledné dopoludnie v rámci spolupráce s 3. ZŠ sme si spolu s p.uč. 4.B pre deti z triedy včielok pripravili niekoľko špotových disciplín, v ktorých si zmerali sily a zasúťažili medzi sebou. Zvládnuť nové cviky im s radosťou pomohli aj štvrtáci, ktorí svoju úlohu asistentov brali veľmi zodpovedne. Na záver sa v sprievode potlesku rozdávali zlaté medaile, diplomy a samozrejme aj sladká odmena. Nechýbali ani diváci z triedy lienok. Za hlasné povzbudzovanie si tiež zaslúžili sladkú odmenu.

Sadenie

V jari spolu sadili trieda včielok a trieda lienok do nových vyvýšených záhonov. Spolu sa budú aj podieľať na starostlivosti o mladé rastlinky polievaním a okopávaním, aby si na záver mohli na plodoch svojej práce i pochutnať.

Opekačka - deň rodiny

Z príležitosti dňa rodiny sa stretli deti z triedy včielok a ich rodičia na spoločnej opekačke. Toto popoludnie sme pre rodičov otvorili malým kultúrnym programom, v ktorom sme piesňami a básňami oslávili aj krásny májový sviatok všetkých mamičiek. Spoločne strávený čas bol príjemným spestrením celého týždňa.

Deň včiel

Malé včielky si zo 4.triedy aktivitami, hrami i sladkou ochutnávkou medu pripomenuli svetový deň včiel.

SZUŠ

Predškoláci z triedy včielok prežili krásne predpoludnie plné umenia v priestoroch SZUŠ v Stropkove pod vedením milých a talentovaných učiteľov. Vyskúšali si rôzne výtvarné techniky, ale aj hru na hudobných nástrojoch. Za ich pútavý a inšpiratívny program im veľmi pekne ďakujeme.

Karneval

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, začína sa karneval…

Konečne nám nasnežilo

Čerstvo napadaný sneh sme využili tak pri sánkovačke ako aj stavaní snehuliakov.

 

Návšteva knižnice

V januári deti navštívili mestskú knižnicu, kde im pani knihovníčka urobila podrobnú exkurziu priestorov, ale aj vysvetlila postup pri požičiavaní kníh.

Pokusmi k poznaniu

Pokusy pre deti sú vždy niečo, čo im dokáže vyčariť na tvári údiv, zvedavosť, nadšenie, radosť…

 

Návšteva žiakov ZŠ v škôlke

Do triedy včielok k predškolákom zavítali štvrtáci zo základnej školy Konštantínovej. Okrem krásnej ušitej deky samotnou pani učiteľkou deťom priniesli aj papierových smajlíkov s prekvapením, drobné hračky i obľúbené plyšáky. My sme im na oplátku pripravili program a sladkú hostinu.

Vianočná besiedka

Vianočné vystúpenie v triede včielok bolo dnes výnimočné…nie len preto, že bolo pre deti a ich rodičov dokonalé, ale aj preto, že bolo úplne prvé za 4 roky…ale aj toto prináša život…ŠŤASTNÉ A VESELÉ!!!

 

Mikuláš

Ani tento rok Mikuláš nesklamal a potešil všetky malé včielky.

Nakladanie kapusty

Keďže naša materská škola je zameraná na ľudové tradície, pripomenuli sme si postup pri nakladaní kapusty. Deti si vyskúšali kapustu sekať a hneď ju aj nakladať do skla. Priebeh kvasenia budú pozorovať ešte niekoľko týždňov a na záver výsledok svojej práce aj ochutnajú.

Dajme spolu gól

Aj tento rok pokračujú predškoláci v projekte “dajme spolu gól” a takto cvičili včielky.

 

Október- mesiac úcty k starším

V poslednú októbrovú stredu privítali predškoláci v triede včielok svojich starých rodičov. Túto milú návštevu si uctili piesňami, básňami, ale aj zhudobnenou rozprávkou a nechýbal ani malý darček na pamiatku.

Beh Terryho Foxa

“…keď raz niekto podľahne behaniu, nevie sa ho vzdať…”

20.10. 2022 sa deti predškolských tried zúčastnili akcie pod názvom BEH TERRYHO FOXA – STROPKOV SI READY?

Deti spolu so štátnym tajomníkom Jaroslavom Kmeťom a pánom primátorom mesta Stropkov Ondrejom Brendzom odbehli jeden krásny kilometer z celkovej 6 km trasy ulicami mesta Stropkov.

 

Medzinárodný deň jabĺk

Milá divadelná aktivita: “Deti deťom” na tému ťahal dedko repku pre najmenších.

Deti deťom

Milá divadelná aktivita: “Deti deťom” na tému ťahal dedko repku pre najmenších.

Turistická vychádzka

Posledné teplé jesenne dni sme využili  na turistickú vychádzku k blízkemu lesu spojenú s piknikom.

Výtvarný pléner F. Veselého

11.10.2022 sa niekoľko detí z predškolských tried zúčastnilo podujatia pod názvom “výtvarný plenér F. Veselého”, ktorý sa konal v priestoroch mestskej knižnice. Všetky deti si zo súťaže za svoje krásne práce odniesli ceny a diplomy. No obzvlášť gratulujeme Vilme Štochmalovej, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

 

Svetový deň úsmevu

Každý prvý októbrový piatok si pripomíname svetový deň úsmevu…aj takto úsmevne to dnes poňali deti z triedy včielok a každému želajú krásny veselý piatok.

Pani Jeseň

…jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad….Aj tá naša “pani Jeseň” nám dnes do triedy včielok okrem úlohy znázorniť jej podobu pomocou prírodnin doniesla sladké červené jabĺčka

 

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je výzva ” BEAKTIVE”, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas tohto týždňa, ale po celý rok. Z tejto príležitosti sa včielky venovali športovým aktivitám počas celého tohto týždňa, a to s rôznym náčiním a na rôznom náradí. Keďže deti majú k pohybu veľmi blízko, športové aktivity sa im veľmi páčili a mali zo športovania radosť. Na záver týždňa nechýbali ani medaile za vynikajúce športové výkony, ktoré si dokonca samé vytvorili.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách si v stredu pripomenuli aj predškoláci v triede včielok. Okrem splnenej úlohy, v ktorej mali správne zlepiť začarované kúsky omaľovanky si vyskúšali aj jednoduchý pokus s mliekom a farbami. Za úspešné dopoludnie si domov odnášali aj spomienkový diplom.

 

Svetový deň úsmevu

Každý prvý októbrový piatok si pripomíname svetový deň úsmevu…aj takto úsmevne to dnes poňali deti z triedy včielok a každému želajú krásny veselý piatok.

Pani Jeseň

…jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad….Aj tá naša “pani Jeseň” nám dnes do triedy včielok okrem úlohy znázorniť jej podobu pomocou prírodnin doniesla sladké červené jabĺčka