S environmentálnou výchovou už začíname od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštnosti. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov. 8. mája 2011 mravčekovia z 2. triedy navštívili zvieratká v ZOO parku v Stropkove. Na základe priameho pozorovania poznávali názvy zvierat, kde žijú, čím ich kŕmia a tiež, že sa nemajú dotýkať cudzích zvierat, pretože im hrozí nebezpečenstvo.

Aj takýmto spôsobom vytvárame u detí správne návyky a postoje k zvieratkám a prírode.