„Milá babka, milý dedko,
s tebou má baví všetko.“

Dňa 30. októbra 2012 si „mravčekovia“ do 2. triedy pozvali na záver mesiaca „Úcty k starším“, svojich starých rodičov. Privítali ich krátkym programom, v ktorom na záver dostali všetci starkí spomienkový darček. Potom už bolo malé pohostenie sladkosťami pri čaji a kávičke. Aj takto chceli deti preukázať
svoju veľkú lásku svojim starkým rodičom, a že sa to podarilo svedčia nasledujúce fotografie.