Marec je mesiacom knihy. Deti v triede motýlikov prvý marcový týždeň sa  preniesli do sveta rozprávok.
Aj prostredníctvom krásnych kníh z domu, ktoré si navzájom prezerali. Týždeň sme zakončili hudobno-pohybovou rozprávkou “Šípková Ruženka”.