uč. Adela Šeršeňová

triedna uč. Milada Gombarová

________________________________________________________________________________

Trieda slniečok sa zabavila pri triedení a zbieraní odpadkov.

 


Slniečka si takto krásne vyzdobili máj. Hneď sme ho aj vyniesli von.

 


ZDOBENIE STROMČEKA

________________________________________________________________________________

VYCHÁDZKA NA NÁMESTIE

________________________________________________________________________________

OSLAVUJEME MIKULÁŠA

________________________________________________________________________________

VÝTVARNÉ TVORENIE

________________________________________________________________________________

SPOZNÁVAME ĽUDSKÉ TELO

________________________________________________________________________________

PRÁCA S VLNOU

________________________________________________________________________________

VYSTRIHOVANIE NÁS BAVÍ

________________________________________________________________________________

MY A SVETLONOS

________________________________________________________________________________

MODELOVANIE

________________________________________________________________________________

MOZAIKA OVOCIA

________________________________________________________________________________

KRESLENIE NA CHODNÍK

_______________________________________________________________________________

DARČEKY PRE STARÝCH RODIČOV

________________________________________________________________________________

UČÍME SA POČÍTAŤ

________________________________________________________________________________

ZBER GAŠTANOV

________________________________________________________________________________

JESEŇ V ŠK. ZÁHRADE

________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ

_____________________________________________________________________