Archív triedy SLNIEČKA šk.rok 2021/2022

triedna učiteľka: Milada Gombárová

učiteľka: Adela Šeršeňová

Naša trieda SLNIEČKA

Morena, Morena, kde si prebývala

Morena, Morena, kde si prebývala

Na preliezkach je nám vždy fajn

Na preliezkach je nám vždy fajn

Mamičky, mamičky, vy dnes sviatok máte

Mamičky, mamičky, vy dnes sviatok máte

Postavili sme si MÁJA na školskom dvore

Postavili sme si MÁJA na školskom dvore

Kniha je naša dobrá kamarátka

Kniha je naša dobrá kamarátka

V triede cvičíme vždy radi

V triede cvičíme vždy radi

Aktivity na DEŇ ZEME

Pozorujeme veľkonočnú výzdobu na námestí

Pozorujeme veľkonočnú výzdobu na námestí

Vyskúšali sme aj zdobenie kraslíc voskovou technikou

Vyskúšali sme aj zdobenie kraslíc voskovou technikou

Hľadáme Veľkonočný poklad

Hľadáme Veľkonočný poklad

Naše veľkonočné maľované vajíčka

Naše veľkonočné maľované vajíčka

Vystrihujeme, skladáme a nalepujeme kvietky

Vystrihujeme, skladáme a nalepujeme kvietky

Sadíme a sledujeme ako rastú a čo potrebujú rastlinky

Sadíme a sledujeme ako rastú a čo potrebujú rastlinky

Marec - mesiac knihy v mestskej knižnici

Marec – mesiac knihy v mestskej knižnici

Fašiangy sme ukončili pochovaním basy- hudobných nástrojov

Fašiangy sme ukončili pochovaním basy- hudobných nástrojov

Karneval bol veselý a my všetci šťastní

Karneval bol veselý a my všetci šťastní

Aj v škôlke nás čakali Vianočné darčeky

Aj v škôlke nás čakali Vianočné darčeky

Užívame si sneh na školskom dvore

Užívame si sneh na školskom dvore

Zdobíme si vianočný stromček

Zdobíme si vianočný stromček

Zavítal k nám Mikuláš s darčekmi

Zavítal k nám Mikuláš s darčekmi

Pripravujeme sa na písanie v škole

Pripravujeme sa na písanie v škole

S hračkami je nám vždy veselo

S hračkami je nám vždy veselo

Čo je zdravé pre naše zúbky

Čo je zdravé pre naše zúbky

Zber gaštanov a orechov počas vychádzky

Malí pomocníci v školskej záhrade

Vonku je nám veselo

Myslíme aj na starých rodičov

Tvoríme jesennú prírodu

Svetový deň mlieka v školách

Oslavujeme Deň materských škôl - 4.11.2021

Celodenný projekt - Deň jablka, 21.10.2021

Pani JESEŇ v našej triede - 4.10.2021