Hlavným cieľom je vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, tancu a spevu, ale predovšetkým nám ide o to, aby sme sa zabavili a spríjemnili si deň. Stretávame sa každý druhý týždeň a to v stredu. Niekedy, keď  ej to potrebné i častejšie. Učíme sa kroky , ktoré spájame do tančekov a nimi sa prezentujeme na rôznych akciách a vystúpeniach.