„Nech je zdravá stará mama, nech je dedko zdravý,

aby  mohli ešte stokrát spolu s nami  sláviť“.

 

Aj týmito slovami sa prihovárali deti z triedy Lienok k svojim starým rodičom, ktorých pozvali a privítali v materskej škole pri príležitosti ich sviatku „Október –mesiac úcty k starším“.  Predškoláci si pre svojich starých rodičov prichystali prekrásne chvíle plné vďaky, úcty a lásky. Zo srdca im venovali program plný básní, piesní, tanca a rozprávok, ako poďakovanie za ich starostlivosť – veď niet väčšej radosti, ako radosť z vnúčat.

Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Vaše vnúčatá a ich učiteľky