Dňa  26. 10. 2011 sme v našej triede privítali vzácnu návštevu – starých rodičov. Deti sa na tento deň veľmi tešili. Celý október sa pripravovali – učili sa pesničky, básne, tanec,  dramatizovali známu rozprávku Pod hríbom a chystali pre svojich deduškov a babičky darčeky. Pripraveným programom chceli pozdraviť svojich starých rodičov a takto sa im poďakovať za starostlivosť a lásku. Odmenou im bol potlesk, úsmev a objatie starým mám a otcov a pekné spomienky na  spoločne strávené dopoludnie v materskej škole.