Dňa 18. júna 2013 navštívili deti  z triedy mravčekov svojich kamarátov prvákov v základnej škole na ulici Konštantínovej. Spolu si zacvičili na hodine telesnej výchovy.